Ustawa antylichwiarska – czyli obowiązki i ograniczenia firm pożyczkowych

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej wprowadziła szereg nowy ustaleń. Ich głównym celem jest ochrona konsumentów przed lichwą. Dokument narzuca też nowe obowiązki i ograniczenia firmom pożyczkowym. Ich nieprzestrzeganie będzie wiązać się z karami i sankcjami. Jakie obowiązki nakłada na parabanki ustawa antylichwiarska?

Ustawa antylichwiarska  – zakaz lichwy

Ustawa antylichwiarska w swoim pierwotnym brzmieniu, a także po nowelizacji ma chronić konsumentów przed lichwą. W związku z tym nakłada ona na firmy pożyczkowe ograniczenia w zakresie nakładania opłat pozaodsetkowych. Wskazuje ona ich maksymalną wysokość. Zgodnie z nowelizacją instytucje pożyczkowe nie będą mogły bez ograniczeń doliczać opłat za:

  • prowizję,
  • marżę,
  • za złożenie czy rozpatrzenie wniosku,
  • obowiązkowe ubezpieczenia.

Przekroczenie ustalonych przez ustawę kosztów pozaodsetkowych oznacza, że parabank może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Więcej informacji o kosztach pożyczek pozabankowych, znajdziesz w artykule – Jakie czynniki wpływają na koszt chwilówki.

Zakaz przejmowania mieszkań za długi

Kolejnym ograniczeniem jest wyeliminowanie możliwości przeprowadzania egzekucji komorniczej z mieszkania. Będzie to możliwe tylko, jeśli wysokość zadłużenia przekroczy 5% jego wysokości. Przepis ten oznacza, że parabanki nie będą mogły pozbawiać mieszkań, domów czy innych ruchomości i nieruchomości osobom, które nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości.

Jeśli chcesz uniknąć kłopotów przy spłacie pożyczki lub nieprzewidzianych kosztów sprawdź dokładnie umowę chwilówki, którą podpisujesz z parabankiem.

Reguła 120 dni

Reguła 120 dni mówi, że pożyczkodawcy nie będą mieli możliwości zarabiania na dodatkowych opłatach z tytułu odroczenia czy czasowego wstrzymania spłaty chwilówki. Przypis wskazują, że każdy następny kredyt udzielony przez firmę w okresie do 120 dni od daty udzielenia pierwszej niespłaconej pożyczki, musi wraz ze wszystkimi opłatami i kosztami zmieścić się w limicie kosztów pozaodsetkowych naliczanych od kwoty pierwszej pożyczki. Ten zapis ustawy antylichwiarskiej ma zapobiegać tzw. rolowaniu pożyczek i wpędzaniu pożyczkobiorców w spiralę długów.

Czy osoba mająca długi może zaciągnąć pożyczkę? Sprawdź to w naszym artykule – Pożyczka z komornikiem, czy taka opcja jest możliwa?

Nowe wymagania wobec firm pożyczkowych

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej wprowadza również nowe obowiązki dotyczące funkcjonowania firm pożyczkowych. Zgodnie z nimi parabanki będą musiały posiadać minimum 200 tys. złotych kapitału przy rozpoczynaniu działalności. Pieniądze te nie będą mogły pochodzić z kredytów, pożyczek ratalnych, emisji obligacji. Ponad to firma pożyczkowa musi posiadać formę spółki akcyjnej lub spółki z o.o., a członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Konieczne jest też złożenie oświadczenia, że przedmiotem działalności będzie udzielanie kredytów konsumenckich, jako instytucja pożyczkowa. Kontrolę nad tym, czy te warunki są spełniane, będzie pełniła Komisja Nadzoru Finansowego.

Pamiętaj, ze nie każda firma pozabankowa będzie chciała respektować wprowadzone prawo i może szukać  kruczków na jej obejście. Dlatego tez przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź ranking parabanków by wybrać wiarygodną firmę pożyczkową.