RRSO – najważniejsze informacje

RRSO to najważniejszy parametr finansowy chwilówki, długoterminowej pożyczki czy kredytu. Chcąc skorzystać z tych produktów finansowych, obowiązkowo trzeba sprawdzić wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Można to zrobić już na etapie przeglądania ofert. Czym jest RRSO i o czym poinformuje przyszłego pożyczkobiorcę?

RRSO – definicja

RRSO to skrót od Rocznej rzeczywistej Stopy Oprocentowania. Parametr ten wyrażany jest najczęściej w ujęciu procentowym, ale niektóre banki podają też RRS w wymiarze liczbowym. Informuje on o wysokość kosztów chwilówki, pożyczki, kredytów w okresie jednego roku. W przypadku krótkoterminowych pożyczek RRSO mówi więc o całości kosztów zadłużenia. Sprawdź dokładnie, jakie czynniki wpływają na koszt chwilówki.

Co zawiera Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania?

Wskaźnik ten zawiera wszystkie elementy ceny pożyczki. W skład tego parametru wchodzi: pożyczony kapitał i odsetki od niego, obowiązujące oprocentowanie, marże, prowizje, ubezpieczenie, wszystkie dodatkowe opłaty manipulacyjne, administracyjne i inne. Instytucje pożyczające pieniądze (banki i parabanki) zgodnie z prawem nie mogą naliczać opłat, które nie są wliczone do RRSO. Reguluje to ustawa antylichwiarska.

Gdzie sprawdzić Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania?

Roczną Rzeczywistą Stopę Oprocentowania można sprawdzić już na etapie przeglądania ofert banków i parabanków. Wyliczona jest ona przez nie automatycznie. Można więc odszukać ją w rankingu chwilówek. Jeśli narzędzie nie zawiera informacji o wysokości tego parametru, to wyliczyć można go samodzielnie. W tym celu wystarczy skorzystać z bezpłatnego kalkulatora RRSO online. Na podstawie podstawowych danych kredyt wylicza on wysokość ostatecznych kosztów potyczki automatycznie. Należy również pamiętać, że wysokości RRSO musi obowiązkowo zostać wpisana do umowy chwilówki podpisanej z parabankiem. Mówią o tym przepisy prawa.

Niskie RRSO oznacza tanią pożyczkę

Niska Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania najczęściej oznacza, że koszty pożyczki są niskie, a więc atrakcyjne pod względem finansowym. Nie zawsze jednak tak jest. W przypadku szybkich pożyczek można zauważyć, że wskaźnik ten jest bardzo wysoki, może przybierać nawet trzycyfrową liczbę. Nie wynika to z tego, że chwilówka jest droga, ale z tego, że wysokość RRSO jest ściśle powiązana z okresem kredytowania. Występuje tu zasada, im krótszy czas kredytowania, tym jest ono wyższe i na odwrót.

RRSO porównuje się dla pożyczek o takich samych parametrach

Chcąc wybrać najlepszą pożyczkę pod względem finansowym, należy porównać wskaźnik RRSO. Trzeba jednak pamiętać, że aby uzyskać realny wynik, należy porównywać pożyczki o tych samych parametrach. Zestawiane oferty muszą mieć taki sam okres kredytowania i identyczną wysokość pożyczanego kapitału. Skorzystaj z rankingu chwilówek by wybrać najlepsza ofertę.